Jogi nyilatkozat

A www.vitaflora.hu internetes oldal használatának szabályai:
A www.vitaflora.hu weboldal használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási és adatvédelmi feltételeket és szabályokat. Amennyiben Ön az itt felsorolt feltételeket nem fogadja el, kérjük zárja be az oldalt.

Általános tájékoztatás

A www.vitaflora.hu és a www.vitaflora.eu honlapokat a Vitaflóra Termelő és Szolgáltató Kft üzemelteti.

Kockázatok és felelősség

Minden látogató az oldalt kizárólag a saját felelősségére használja. Az oldalt fenntartó Vitaflóra Kft nem garantálja, hogy az oldal hibáktól, vírusoktól vagy bármilyen az oldalt látogató számítógépére más módon ható hibáktól mentes. A www.vitaflora.hu honlapon megjelenő információk, adatok, képek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok használata a felhasználó saját kockázatára és felelősségére történik. A Vitaflóra Kft a honlapra feltöltött adatokat, információkat gondosan átvizsgálja, azonban nem garantálja, hogy az információk a megtekintésük idején is időszerűek. A honlapon szereplő információk használatából esetlegesen származó károkért a Vitaflóra Kft. felelősséget nem vállal.

Szellemi tulajdonjogok

Az oldallal kapcsolatos és azon található szellemi tulajdonhoz fűződő jog kizárólagos tulajdonosa a Vitaflóra Kft és a Vitaflóra Kft tulajdonosai. A weboldal és az azon megjelenő műszaki, grafikai, szoftveres és egyéb megoldások, szövegek, képek, adatok, információk és egyéb anyagok szerzői jogi oltalom alatt állnak. A weboldalon keresztül elérhető linkek tekintetében az adott oldal szerkesztője minősül a szerzői jog jogosultjának. A Vitaflóra Kft előzetes írásbeli engedélye nélkül semmi sem másolható a honlapról.

A honlap használatának feltételei

A honlapot megtekintő Felhasználó csak az oldal megtekintésére és az oldal tartalmának kinyomtatására, lemezen történő mentésére jogosult. Az oldalon található információkat, anyagokat kizárólag személyes használatára használhatja fel. A magáncélú felhasználás nem korlátozott, azonban jövedelemszerzés céljából sem közvetlenül sem közvetetten nem használható fel.
Az oldalon megtekintett, vagy az arról kinyomtatott tartalom nem másolható, nem hozható nyilvánosságra, illetve nem értékesíthető, a tartalom saját tartalomként nem tüntethető fel, kereskedelmi forgalomba nem hozható. Tilos a honlap bármely részének megváltoztatása vagy bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár hagyományos formában. . Az itt leírtakon kívül Vitaflóra Kft semmilyen egyéb felhatalmazást, jogot nem engedélyez a honlapjával kapcsolatban.
A Vitaflóra Kft nem garantálja a weboldalon található funkciók zavartalan és hibamentes működését. A Vitaflóra Kft nem felel azokért a károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldallal kapcsolatban, annak használatából vagy használhatatlanságából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, számítógépes vírus által, vagy más hasonló okból következnek be.

Védjegyek

Minden, a Vitaflóra Kft honlapján használt védjegy (márkanév, logo, flakonforma stb.) a Vitaflóra Kft tulajdonában áll.

A honlap tartalma

A Vitaflóra Kft. folyamatosan törekszik termékeinek korszerűsítésére, termékskálája bővítésére, ezért a honlapon található bármely információ változhat. A honlapon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag csak tájékoztató célt szolgálnak. A tájékozódáson kívüli egyéb célok érdekében nem lehet ezen információkra építeni, és az információk pontosságára, teljességére a Vitaflóra Kft nem nyújt garanciát. A Vitaflóra Kft törekszik a honlapon található információk folyamatos frissítésére, azonban azok teljességéért, helytállóságáért, esetleges módosulásáért, hitelességéért nem vállal felelősséget. A weboldalon található linkek segítségével elérhető más weboldalakon található információkat a Vitaflóra Kft nem ellenőrzi, ezek elérhetőségéért, tartalmi helyességéért felelősséget nem vállal. A Vitaflóra Kft fenntartja magának a jogot arra, hogy bármikor, amikor szükségesnek tartja, bármilyen változtatást, javítást végezzen a honlapján, előzetes figyelmeztetés nélkül.

Adatvédelem

A Vitaflóra Kft tiszteletben tartja honlapja látogatóinak személyhez fűződő jogait. Csak olyan adatokat rögzítünk, amelyeket önkéntesen adnak meg. A Vitaflóra Kft a személyes adatok esetleges kezelése során a személyes adatok védelméről szóló jogszabályok előírásait maradéktalanul betartja.

Kapcsolatfelvétel a Vitaflóra Kft-vel

Ha Ön kapcsolatba kíván lépni a velünk, a következő címen írásban megteheti: Vitaflóra Kft, 8248 Nemesvámos, Pap István u. 45, vagy elektronikus levélben (szóközök nélkül) : mail @ vitaflora . hu

Jogkövetkezmények

A jelen jogi nyilatkozatban foglaltak megsértése esetén Vitaflóra Kft haladéktalanul megteszi a szükséges jogi lépéseket.


A web oldalon található valamennyi információ a Vitaflóra Kft. tulajdona.
Copyright © 2006-2021, Vitaflóra Kft., Minden jog fenntartva.

Webmester: webmaster@vitaflora.hu